Nederlands Engels Duits Frans
  Home Veenproducten Veenalternatieven Toeslagstoffen Logistiek Kwaliteit Contact
 
 
Bol Peat BV
Nieuwe Waterwegstraat 34
3115 HE Schiedam
The Netherlands
T +31 (0)10 426 76 66
info@bolpeat.nl

   
Home

Bol Peat is een onafhankelijke toeleverancier van veenproducten, veenalternatieven en toeslagstoffen aan potgrondfabrikanten en tuinbouwtoeleveranciers in Europa. De organisatie beschikt over een grondige kennis van veenproducten en is mede door optimalisering van de logistieke processen en geografische spreiding van herkomsten in staat jaarrond een hoge en constante kwaliteit te leveren. Bol Peat beschikt over vestigingen en eigen havenfaciliteiten in Nederland en Duitsland.